FCG

FCG

FCG

FCG är ett rådgivningsföretag specialiserat på:

  • Risk- och kapitalhantering
  • Regelefterlevnad
  • Kreditprocess och kredithantering
  • Finance och Treasury
  • Finansiella regler och tillsyn, samt
  • Intern styrning och kontroll (verksamhetsstyrning)

Sedan starten 2008 har FCG vuxit kraftigt och vi kan nu räkna oss till en av de ledande rådgivarna i Sverige. Bland våra uppdragsgivare finns såväl de största bankerna och försäkringsbolagen såväl som mindre och medelstora finansiella institut.

VÅRA MEDARBETARE

Våra medarbetare består huvudsakligen av finansekonomer, jurister och matematiker/aktuarier. Bakgrund och erfarenhet varierar från exempelvis tillsyn och reglering hos Finansinspektionen till ledande befattningar hos finansiella aktörer. Tillsammans utgör vi ett starkt kompetenscentra, där vi aktivt arbetar med att vidareutveckla individen och som grupp dela erfarenheter och uppnå en samsyn som vi anser är bästa marknadspraxis inom olika ämnen och för olika företagssegment.

VÅRA VÄRDERINGAR

FCG:s övergripande målsättning är att för varje kund finna verksamhetsanpassade och hållbara lösningar som står i paritet till kundens förutsättningar, ambition och behov. I samarbetet med kunden ser vi som vår uppgift att inte bara ta en stödjande roll utan även att kunna inspirera och utmana när så anses nödvändigt.