FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2022-12-05

VoV-ingenjör Markförband T&E Led

Befattningen är riktad till att vara provledare för uppdrag inom området ledningsstödssystem för markförband.
Läs mer
publicerat 2022-12-05

Materielplanerare

Som materielplanerare har du ansvar för materielplanering av de flygsystem som Luft TE har underhållsansvar för
Läs mer
publicerat 2022-12-07

Materieltekniker

Som materieltekniker ska du säkerställa att behovet av materielunderhåll tillgodoses gällande förebyggande och avhjälpande...
Läs mer
publicerat 2022-12-21

Krav- och Metodutvecklare Ammunitionssäkerhet

Som krav- och metodutvecklare Ammunitionssäkerhet ansvarar du för intern och extern expertkompetens inom området
Läs mer
publicerat 2022-12-21

Signaturingenjör till Ytstridssystem

Är du Ingenjör och har erfarenhet av att arbeta med något område inom smygteknik?
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Ingenjör till JAS 39 Gripen

Som systemingenjör kommer du att ha varierande arbetsuppgifter. Du ansvarar för att driva utveckling och säkerställa drift...
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Provingenjör störoperatör Målflyg

Du arbetar med planering, genomförande samt utvärdering av störuppdrag inom målflygverksamheten samt även med flygtjänst
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Provingenjör flygspaning

Som Provingenjör inom flygspaning kommer du att arbeta med att leda provteam för tilldelad provuppgift samt planering...
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Kvalitetschef cybersäkerhetscertifiering

Vill du arbeta med cybersäkerhet och vara en del av uppbyggnad, utveckling och tillsyn av cybersäkerhetscertifiering i Sverige?
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Inspektör cybersäkerhetscertifiering

Vill du arbeta med cybersäkerhet och vara en del av uppbyggnad, utveckling och tillsyn av cybersäkerhetscertifiering i Sverige?
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Projektledare Sjukvård

Är du projektledare och har erfarenhet av att leda både projekt och projektmedarbetare?
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Produktledare Sjukvård

Är du produktledare och har erfarenhet av att arbeta med tekniskt systemarbete inom underhållsutrustning?
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Systemingenjörer till Sjukvårdsystem

Är du systemingenjör och har erfarenhet av att arbeta i projekt inom hälso- och sjukvårdssystem?
Läs mer
publicerat 2022-12-23

Kvalificerad koordinator inom Forskning och utveckling

Som kvalificerad koordinator arbetar du med att koordinera och utveckla FMV:s deltagande i Försvarsmaktens studie- och spelkortsverk...
Läs mer
publicerat 2022-12-29

Chefsingenjör cybersäkerhetscertifiering

Vill du arbeta med cybersäkerhet och vara en del av uppbyggnad, utveckling och tillsyn av cybersäkerhetscertifiering i Sverige?
Läs mer
publicerat 2022-12-29

Enhetschef Spanings- och specialflygsystem

Rollen som chef för enheten Spanings- och specialflygsystem är en varierad roll med många kontaktytor.
Läs mer
publicerat 2023-01-04

Affärsrådgivare inom revision, granskning och controlling

Du stödjer med affärsrådgivning och förhandlingar vid anskaffningsprojekt av materiel och tjänster till Försvarsmakten.
Läs mer
publicerat 2023-01-04

Analytiker med inriktning inköp och affärsstrategi

Som analytiker är du en viktig komponent i myndighetens strategiska inköpsarbete.
Läs mer
publicerat 2023-01-04

Systemingenjör Avionik Helikopter 16

Som Systemingenjör Avionik Hkp16 får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra...
Läs mer
publicerat 2023-01-04

Projektledare inom försvarslogistik

Är du projektledare och har erfarenhet av att projektleda inom teknik?
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.