FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2021-08-30

ILS-ingenjörer till Stridsfordon

Är du en ingenjör med några års erfarenhet som vill vara med och utveckla och leverera teknik, materiel och tjänster till Försvarsmakten
Läs mer
publicerat 2021-08-13

Projektledare för förmågeutveckling av JAS 39 Gripen

Vill du också vara med och jobba med spännande teknik inom stridsflygsområdet? Vi söker nu delprojektledare...
Läs mer
publicerat 2021-08-25

Nu söker vi flera projektledare till Stridsflygavdelningen

Vi söker nu projektledare för att arbeta med Stridsflygsystemet JAS 39 inom bl.a. områdena grundflygplan, telekrig, materielöverlämning
Läs mer
publicerat 2021-08-25

Nu söker vi flera ingenjörer till Stridsflygavdelningen

Som ingenjör inom Stridsflygavdelningen kommer du att jobba både i utvecklingsfaser samt med vidmakthållande av systemet.
Läs mer
publicerat 2021-08-30

Behörighetshandläggare med intresse för IT-stöd

Som behörighetshandläggare ansvarar du för uppgifter inom förvaltningen av de IT-stöd som FMV:s medarbetare använder...
Läs mer
publicerat 2021-08-30

Ekonom till T&E Luft

Som ekonom deltar du vid budgetering och planering av uppdrag inom tilldelat ansvarsområde och stödjer projektledarna
Läs mer
publicerat 2021-08-30

Kommersiell rådgivare till avdelningen för Affärsstrategi och metodstöd

Det är inom Affärsstrategi som inriktning läggs för hur FMV ska kunna bidra till att skapa en effektivare marknad.
Läs mer
publicerat 2021-09-02

Verksamhetsutvecklare till Marknad och Inköp stab

Nu söker M&I-stab en verksamhetsutvecklare, som arbetar i det kommersiella perspektivet för att utveckla FMV:s produktion.
Läs mer
publicerat 2021-09-02

Erfaren systemingenjör inom sensorer och sensorsystem

Som systemingenjör deltar du i arbetet med att analysera kundens funktionella krav och utifrån det utarbeta tekniska krav på design
Läs mer
publicerat 2021-09-02

Enhetschef till säkerhetsskyddsavdelningen

Som Enhetschef på Enhet 1 har du ansvar för att leda, samordna och utveckla enhetens arbete och därmed trygga både effektivitet...
Läs mer
publicerat 2021-09-02

Systemadministratör

Som systemadministratör arbetar du i första hand med att installera och konfigurera stödsystem för JAS 39
Läs mer
publicerat 2021-09-07

Ubåtsingenjör till Verksamhetsområde Marin i Malmö

Som ubåtsingenjör arbetar du med att bistå i och på sikt leda FMV:s arbete inom det skeppstekniska området...
Läs mer
publicerat 2021-09-07

Ingenjör inom automation och elkraft till Verksamhetsområde Marin i Malmö

I rollen som ingenjör kommer du att delta i arbetet med att ta fram systemlösningar för ubåtsteknik
Läs mer
publicerat 2021-09-07

HR Chef till HR&Kom, HR

Som HR chef arbetar du med att förenkla arbetssätt inom HR-området. Du ansvarar för att leda de medarbetare som arbetar...
Läs mer
publicerat 2021-09-07

Systemarkitekt till Ledningsstaben

Nu söker vi en systemarkitekt till Systemledningsavdelningen med erfarenhet av större organisationer
Läs mer
publicerat 2021-09-14

Projektledare

FMV Test och Evaluering (FMV T&E) bidrar genom att genomföra Verifiering och Validering, VoV, till att FMV kan leverera rätt...
Läs mer
publicerat 2021-09-14

Systemingenjörer till Obemannade Flygsystem (UAV)

Som systemingenjör kommer du att jobba både i utvecklings- och anskaffningsfaser för nya UAV-system samt med vidmakthållande
Läs mer
publicerat 2021-09-14

Rådgivare/ handläggare med fokus på FMV:s årsredovisning

Vi söker nu en person i början av sin karriär, som ska ansvara för beredning och utveckling av FMV:s årsredovisning.
Läs mer
publicerat 2021-09-14

Chef till enheten Verksamhetsutveckling och strategi inom Ledningsstaben

Som enhetschef har du verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar och ekonomiskt ansvar
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.