FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2024-05-20

IT-säkerhetsspecialist inom provverksamhet

Har du utbildning och erfarenhet inom informationssäkerhet eller IT-säkerhet?
Läs mer
publicerat 2024-01-09

Examensarbete

Lär känna en unik verksamhet där vi arbetar med högteknologiskt materiel.
Läs mer
publicerat 2024-05-23

Chefsprovingenjör Elmiljö till Systemledning

Vill du vara med och utveckla framtidens försvar i kvalificerade projekt som gör Sverige och världen säkrare?
Läs mer
publicerat 2024-05-23

ILS-ingenjör med intresse för kompetensutveckling

Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt ILS-arbete inom materielprojekten på FMV?
Läs mer
publicerat 2024-05-28

Elingenjör till spännande Ubåtsprojekt

Är du Elingenjör med intresse för ubåtar och har en stark drivkraft för teknisk innovation?
Läs mer
publicerat 2024-06-05

Provtekniker

Är du tekniker och har erfarenhet av att arbeta i grupp inom praktiskt tekniskt arbete?
Läs mer
publicerat 2024-06-07

Administratör för ett starkare försvar

Är du en administratör som har erfarenhet av att arbeta i en större organisation?
Läs mer
publicerat 2024-06-12

Handläggare inom skepps-, skydds- och livräddningsmateriel

Har du erfarenhet av att arbeta med brand ombord på fartyg eller flyg alternativt med sjölivräddning?
Läs mer
publicerat 2024-06-13

Ingenjör till traineeprogram inom hållbara underhållslösningar

Är du ingenjör med intresse för Life Cycle Management och bidra till utveckling av hållbara underhållslösningar
Läs mer
publicerat 2024-06-19

Systemingenjör inom provverksamhet indirekt eld

Som systemingenjör är din huvudarbetsuppgift att vara ansvarig och leda olika projekt inom området Indirekt Eld.
Läs mer
publicerat 2024-06-19

IT-säkerhetsspecialist med inriktning SOC

I din roll som IT-säkerhetsspecialist med inriktning SOC arbetar du för att eftersträva säkra, robusta och ändamålsenliga tjänster.
Läs mer
publicerat 2024-06-19

Säkerhetsskyddshandläggare - timanställning

Som person är du ansvarsfull, har god analytisk förmåga och är van att arbeta strukturerat.
Läs mer
publicerat 2024-06-19

Avdelningschef Flygteknik- och rymdsystem

Som avdelningschef har du övergripande verksamhets-, personal-, arbetsmiljö - och resultatansvar för avdelningen.
Läs mer
publicerat 2024-06-19

Chef till Enheten Fältarbeten

Du rapporterar till avdelningschefen för Vapen och skydd och ingår i dennes ledningsgrupp.
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.