Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2021-05-06

Arkivarie

Säkerhetspolisen söker nu en arkivarie med känsla för struktur och ordning och som tillsammans med kompetenta kollegor...
Läs mer
publicerat 2021-04-13

Produktägare till produktområde arbetsplats

Vill du vara med och bygga upp vår nya teknikorganisation och nästa generation av Säkerhetspolisens tekniska plattform?
Läs mer
publicerat 2021-04-13

Produktägare till produktområde dataflöden

Vi söker nu dig som har erfarenhet av arbete som produktägare eller liknade för att ta oss till nästa nivå inom vårt produktområde dataf...
Läs mer
publicerat 2021-04-13

Produktägare till produktområde infrastruktur

Du kommer att utgöra en central roll som produktägare i vår nya IT- och teknikorganisation
Läs mer
publicerat 2021-04-14

Lokalstrateg med projektledarerfarenhet

Säkerhetspolisen söker nu en lokalstrateg med kunskap och erfarenhet av projektledning och arbetsplatsfrågor
Läs mer
publicerat 2021-04-27

Researcher

Vi söker nu en researcher till vårt rekryteringsteam, en tjänst för dig som uppskattar en fartfylld arbetsmiljö
Läs mer
publicerat 2021-04-27

Talent Acquisition Specialist

Vill du bli en av oss på Säkerhetspolisen? Ta då chansen när vi nu söker specialister till vårt rekryteringsteam
Läs mer
publicerat 2021-04-30

Vendor manager

Vill du fungera som stöd i strategiska frågor, genomföra avtalsuppföljningar och koordinera Säkerhetspolisens interna arbete...?
Läs mer

Säkerhetspolisen

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.
Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden:
  
  • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet, vilket även inkluderar flyktingspionage.
  • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet.
  • Författningsskydd innebär att förebygga och avslöja verksamhet som med våld, hot eller tvång avser att förändra Sveriges demokratiska statskick. Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten.
  • Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till och tillsyn av myndigheter och vissa företag i syfte att skydda verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet och för att förebygga terrorism. Det innebär också att genomföra registerkontroller efter begäran från berörda myndigheter.
  • Personskydd handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

Vi arbetar också med att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter.

Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd för andra polismyndigheter inom vissa områden. Bombdatacenter arbetar med att hämta in, analysera och delge information om bombrelaterade händelser till andra brottsbekämpande myndigheter. Vi tillhandahåller också teknik för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samt har ett medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.